Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o závislostním chování v České republice – komplexně shrnuje situaci v oblasti tabákových, nikotinových a souvisejících výrobků, alkoholu, problematického užívání psychoaktivních léků, nelegálních drog a hazardního hraní v ČR.

 

U příležitosti zveřejnění Souhrnné zprávy o závislostech v České republice 2021 dne 6. 4. 2022 vydal národní koordinátor pro protidrogovou politiku tiskovou zprávu - najdete ji v Press centru.

 

Nový koncept informačního balíčku zpráv o závislostech v ČR s jednou hlavní souhrnnou zprávou a několika tematicky zaměřenými zprávami schválila vláda ČR usnesením č. 650 ze dne 19. 7. 2021. S novým konceptem se změnilo také číslování v názvu zpráv - nově je v názvu uveden rok vydání, zatímco u výročních zpráv vydávaných v předchozích letech to byl rok, kterého se týkala převážná část informací.

Přípravu souhrnné i dílčích tematicky zaměřených zpráv koordinuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) za aktivního přispění a vstupů od resortů a dalších institucí podle jednotlivých témat. 

Pro bibliografické citace/

CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ROUS, Z., ČERNÍKOVÁ, T., CIBULKA, J., MRAVČÍK, V. 2022. Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021 [Summary Report on Addictions in the Czech Republic in 2021] CHOMYNOVÁ, P. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-293-7 (on-line, PDF)

ISBN 978-80-7440-294-4 (brožovaná vazba)

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.