Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., TION LEŠTINOVÁ, Z., ROUS, Z., KIŠŠOVÁ, L., KOZÁK, J., NECHANSKÁ, B., VLACH, T., ČERNÍKOVÁ, T., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2017. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016 [Annual Report on Drug Situation 2016 - Czech Republic] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-200-5

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016, která byla zveřejněna v r. 2017, je v pořadí patnáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o drogové situaci v České republice. 

Viz též periodikum Zaostřeno - Drogová situace v České republice v roce 2016 (č. 05/2017).  

Další informace obsahuje rovněž zpráva Czechia, Country Drug Report 2018, kterou připravilo Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislost (EMCDDA) na základě dat poskytnutých českým Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.