01/13 Zneužívání psychoaktivních léků

Užívání léků nad rámec léčby je společensky závažný a mnohdy podceňovaný jev, který má různé příčiny. Pacient si často neuvědomuje, že na preparát, který užívá, může vzniknout závislost zejména při jeho dlouhodobém užívání nebo při užívání vyšších než doporučených dávek.
Možnost předepsat lék zákon neomezuje, předepisování léků s vysokým návykovým potenciálem je však v České republice omezeno předpisy vyplývajícími ze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Nedostatečná informovanost může hrát významnou roli při vzniku návyku také u volně prodejných léků.
Závislí na nelegálních drogách vyhledávají často psychoaktivní léky ke zvládání odvykacího stavu nebo jako zdroj pro výrobu drogy. Může se přitom jednat i o kompozitní léky tvořené několika složkami, z nichž jedna či více složek jsou psychoaktivní.
Další informace
Na téma zneužívání psychoaktivních léků byla rovněž vydána monografie Zneužívání psychoaktivních léků v ČR, která představila výsledky studie, která zmapovala situaci v oblasti užívání/zneužívání léků obsahujících omamné a psychotropní látky (OPL) v České republice.  

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.