02/19 mHEALTH aplikace jako možnost intervence

Zaostřeno "mHEALTH aplikace jako možnost intervence při řešení problematiky užívání drog a jeho následků" je překladem zprávy ze studie publikované v roce 2018.

Autoři: Michael P. Schaub, Jenny Yi-Chen Lee a Alessandro Pirona

V úvodu zprávy se píše:

"Autoři této studie se tedy jako první pokusili zmapovat mobilní aplikace s adiktologickou tématikou, které jsou aktuálně k dispozici jak v evropském, tak celosvětovém kontextu. Pozornost byla věnována šíři nabídky mHealth aplikací v nejrůznějších jazycích EU dostupných uživatelům a odborným pracovníkům, kteří mají zájem o informace, podporu a rady.

Na základě systematického vyhledávání mobilních aplikací s adiktologickou tematikou bylo ve třech různých obchodech s aplikacemi („app stores“) identifikováno celkem 67 produktů. Nalezené mHealth aplikace využívají nejrůznější technologie, od jednoduchého zobrazování textového obsahu až po pokročilejší interaktivní funkce, např. přenos videa, geolokace(„geo-tagging“) nebo automatizovaná personalizovaná zpětná vazba. Na základě hlavních cílů, obsahu a cílové skupiny koncových uživatelů těchto 67 identifikovaných aplikací bylo možné vymezit tři hlavní skupiny tohoto typu aplikací s drogovou tématikou: aplikace, jejichž cílem je šířit informace a rady s adiktologickou tématikou, aplikace zajišťující intervence a podporu pro uživatele drog a aplikace sloužící k budování kapacit mezi zdravotníky.

Většina mHealth aplikací se zaměřuje na rizikové chování související s drogami obecně nebo s užíváním drog ve specifickém kontextu (např. v prostředí noční zábavy). K dispozici jsou i adiktologické aplikace zaměřené na rozšířenější drogy, jako jsou konopí nebo kokain.

Autoři této studie identifikovali řadu úskalí pro uživatele, tvůrce aplikací i činitele odpovědné za tvorbu příslušných politik. Znepokojení vyvolává nedostatek vědeckých evaluací adiktologických intervencí na bázi mHealth, uvážíme-li stále větší zájem o tyto aplikace a jejich rostoucí dostupnost. Tématem také zůstává nedostatečná kontrola kvality obsahu těchto aplikací dostupných občanům EU bez věkového omezení. Zjištěny byly rozdíly v terapeutických přístupech uplatňovaných v rámci identifikovaných aplikací v různých částech světa, zejména mezi Spojenými státy a Evropou, což nastoluje otázky týkající se mezikulturní relevance mHealth aplikací. V kontextu rychlého celosvětového rozvoje mHealth aplikací s drogovou tématikou, které jsou občanům EU k dispozici, se může současně výrazně projevit dopad nedávno přijatého obecného nařízení EU o ochraně dat GDPR)."

Originální anglické vydání Papers m-Health applications for responding to drug use and associated harms je dostupné na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost  (EMCDDA).


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.