05/19 Uruguayský konopný zákon jako průkopník nového paradigmatu

Uruguay je první zemí na světě, která zavedla legální regulaci trhu s konopím pro jiné než lékařské účely. Zkušenosti z Uruguaye mohou být důležitým zdrojem informací pro činitele odpovědné za tvorbu a realizaci drogových politik v jiných zemích.

Zpráva analyzuje východiska, dosavadní vývoj a poukazuje na aspekty, kterým je potřeba věnovat pozornost v zájmu minimalizace potenciálních škod a maximalizace potenciálního přínosu této legislativní změny.

Autoři: John Hudak, Geoff Ramsey, John Walsh 

Editor českého vydání: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Původní dokument: Uruguay´s cannabis law: Pioneering a new paradigm je ke stažení ze stránky The Brookings Institution v angličtině, a také ve španělštině. Součástí úvodní informace jsou i fotografie z cest autorů do Uruguaye. 

Brookings Institution je nezisková organizace pro veřejnou politiku se sídlem ve Washingtonu, DC. Naším posláním je provádět výzkum, který povede k novým možnostem řešení problémů, kterým společnost čelí na místní, národní a globální úrovni. Zprávu vydalo jeho středisko Center for Effective Public Management.

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist