05/19 Uruguayský konopný zákon jako průkopník nového paradigmatu

Uruguay je první zemí na světě, která zavedla legální regulaci trhu s konopím pro jiné než lékařské účely. Zkušenosti z Uruguaye mohou být důležitým zdrojem informací pro činitele odpovědné za tvorbu a realizaci drogových politik v jiných zemích.

Zpráva analyzuje východiska, dosavadní vývoj a poukazuje na aspekty, kterým je potřeba věnovat pozornost v zájmu minimalizace potenciálních škod a maximalizace potenciálního přínosu této legislativní změny.

Autoři: John Hudak, Geoff Ramsey, John Walsh 

Editor českého vydání: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Původní dokument: Uruguay´s cannabis law: Pioneering a new paradigm je ke stažení ze stránky The Brookings Institution v angličtině, a také ve španělštině. Součástí úvodní informace jsou i fotografie z cest autorů do Uruguaye. 

Brookings Institution je nezisková organizace pro veřejnou politiku se sídlem ve Washingtonu, DC. Naším posláním je provádět výzkum, který povede k novým možnostem řešení problémů, kterým společnost čelí na místní, národní a globální úrovni. Zprávu vydalo jeho středisko Center for Effective Public Management.