06/19 Návykové látky v ČR v r. 2018

Obsah

  • Národní protidrogová politika a její kontext
  • Užívání drog a jeho důsledky
  • Prevence, harm reduction, léčba a sociální reintegrace
  • Drogová kriminalita
  • Drogové trhy

Autoři, zdroje informací a doporučená citace

Autoři tohoto čísla: Mgr. Pavla Chomynová, Mgr. Zdeněk Rous, doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Editor tohoto čísla: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Toto číslo bylo zpracováno na základě Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018: MRAVČÍK, V.,CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., NECHANSKÁ, B., CIBULKA, J., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2019. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018 [Annual Report on Drug Situation 2018 – Czech Republic] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-237-1. Zdroje jednotlivých informací podle citačních standardů jsou uvedeny ve Výroční zprávě.

Doporučená citace

Chomynová, P., Rous, Z. & Mravčík, V. 2019. Návykové látky v České republice v roce 2018. Zaostřeno 5 (6), 1–20.

Podrobnější informace

Plné znění Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018, zveřejněné 9. 12. 2019, najdete v sekci Publikace - Výroční zprávy.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist