Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

DROGOVÁ SCÉNA

Místo či místa, kde se shromažďují uživatelé nezákonných drog a kde obvykle probíhá konečný článek obchodu a distribuce (dealing). Rozlišuje se drogová scéna otevřená (veřejné či veřejně dostupné prostory jako parky, ulice, náměstí, nádraží, průchody), polootevřená (restaurace, kluby a jiné zábavní místnosti) a uzavřená (byty, soukromé kluby a akce).

Viz také:


I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

V Ostravě 11. září zemřel muž po požití syntetického kanabinoidu v kombinaci s alkoholem. Dalších 21 osob se ke dni 14. 9. 2018 intoxikovalo nefatálně. Jedno další úmrtí, o kterém informovala média 18. 9., je zatím neprokázané. Podrobnější informace najdete v Novinkách NMS, v Presscentru a na facebookové stránce drogyinfo.

TOPlist