01/24 Národní výzkum užívání návykových látek 2023

Toto číslo Zaostřeno shrnuje základní výsledky Národního výzkumu užívání návykových látek 2023, který se zaměřil na aktuální situaci v kouření cigaret, užívání alternativních tabákových a nikotinových výrobků, konzumaci alkoholu, užívání a nadužívání psychoaktivních léků a užívání nelegálních drog v obecné populaci starší 15 let. Studie dále mapovala hraní hazardních a digitálních her, trávení času na internetu a na sociálních sítích, duševní zdraví a životní spokojenost populace. Použité screeningové škály poskytují aktuální odhady výskytu problémového užívání návykových látek, problémového hraní hazardních her, nadužívání internetu a výskyt problémů v oblasti duševního zdraví v populaci.

Obsah čísla

  • Informace o studii
  • Tabákové a nikotinové výrobky
  • Alkohol
  • Psychoaktivní léky
  • Konopné látky
  • Jiné nelegální drogy
  • Postoje k užívání návykových látek
  • Internet, sociální sítě, digitální hry
  • Hraní hazardních her
  • Životní spokojenost a duševní zdraví

 

Citujeme úvodní přehled:

Národní výzkum užívání návykových látek 2023 v číslech

22,5 % dospělých osob, tj. přibližně 2,0 mil. osob, denně nebo téměř denně kouří cigarety

22,2 % zkusilo někdy v životě e-cigarety a 16,2 % zahřívané tabákové výrobky a 6,5 % nikotinové sáčky; 15,9 % uživatelů e-cigaret, 17,3 % uživatelů zahřívaných tabákových výrobků a 12,1 % nikdy předtím nekouřilo klasické cigarety

7,5 % osob, tj. 680 tis. osob, užívá aktuálně (v posledních 30 dnech) e-cigarety, 5,7 % užívá zahřívané tabákové výrobky (tj. 520 tis. osob) a 1,2 % nikotinové sáčky (tj. 110 tis. osob),

11,4 % dospělých osob, tj. přibližně 1,0 mil. osob, denně nebo téměř denně pije alkohol

9,7 % populace (přibližně 880 tis. osob) konzumuje alespoň jednou týdně nadměrné dávky alkoholu (5 a více sklenic)

17,8 % populace ve věku 15+ let, tj. přibližně 1,6 mil. osob, spadá do kategorie rizikové konzumace alkoholu, v tom 10,4 %, tj. přibližně 940 tis. osob, spadá do kategorie vysokého rizika

16,5 % populace užívalo v posledních 12 měsících psychoaktivní léky, 3,2 % je užívalo denně; 13,1 % užívalo sedativa nebo hypnotika, 6,2 % opioidní analgetika

15,0 % dospělé populace, tj. přibližně 1,4 mil. osob, vykazuje známky nadužívání psychoaktivních léků

28,8 % dospělé populace někdy vyzkoušelo nelegální drogu, 25,5 % zkusilo konopné látky, 7,8 % extázi, 6,5 % halucinogenní houby, 2,7 % LSD, 2,3 % pervitin a 1,6 % kokain

7,4 % osob užilo konopné látky v posledních 12 měsících, celkem 2,1 % spadají do kategorie vysokého rizika vzniku problémů spojených s jejich užíváním, tj. přibližně 190 tis. osob; 36 tis. osob užívá konopí denně nebo téměř denně

4,9 % dospělé populace někdy vyzkoušelo kratom, 3,4 % v posledních 12 měsících

1,9 % osob někdy v životě užilo HHC, 1,2 % v posledních 12 měsících

6,2 % dospělé populace užilo v posledních 12 měsících konopné látky výhradně pro samoléčbu, tj. odhadem 560 tis. osob

4,6 % dospělé populace užilo někdy v životě CBD konopí nebo produkty, 2,8 % v posledních 12 měsících, tj. přibližně 254 tis. osob

36,6 % populace hodnotí konopné látky jako celkem snadno nebo velmi snadno dostupné, 19,2 % kratom, 18,8 % extázi/MDMA, 16,1 % halucinogenní houby

56,3 % osob shledává jednorázovou zkušenost s konopnými látkami za bezrizikovou či málo rizikovou, naopak pravidelné užívání konopí pouze 15,3 %

151 minut v průměru tráví svůj volný čas dospělí na internetu ve všední den a 163 minut o víkendu; hráči digitální her se v průměru věnovali hraní 86 minut ve všední den a 114 minut o víkendu, uživatelé sociálních sítích trávili v průměru na sítích denně 76 minut, resp. 91 minut

3,7 % dospělé populace tráví více než 4 hodiny denně na sociálních sítích ve všední den, 5,9 % o víkendu; 1,8 % hraje digitální hry více než 4 hodiny denně ve všední den, 4,6 % o víkendu

3,6 % dospělé populace spadá do kategorie rizika závislosti na internetu, z nich se 1,8 % nachází v kategorie vysokého rizika, tj. přibližně 160 tis. osob

11,9 % dospělých hrálo v posledních 12 měsících hazardní hry (mimo loterie), 9,0 % hrálo hazardní hry v kamenných provozovnách a 5,8 % na internetu

3,0 % dospělé populace spadá do kategorie problémového hráčství podle škály Lie/bet a 5,8 % podle škály PGSI, z nich shodně 1,5-1,9 % spadají do kategorie vysokého rizika problémového hraní, tj. přibližně 136-170 tis. osob

6,4 % dospělých vykazovalo zvýšené riziko úzkostně-depresivní poruchy a u dalších 6,3 % byla tato porucha pravděpodobně přítomna, tj. celkem přibližně 1,2 mil. osob je ohroženo nebo trpí úzkostně-depresivní poruchou

 

Plné znění Zaostřeno 01/2024 je připojeno.

 

Doporučená citace

Dvořáková, Z. & Chomynová, P. 2024. Národní výzkum užívání návykových látek 2023. Zaostřeno 10 (1): 1-32. 

 

 

 

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.