05/20 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019

Autoři: Mgr. Pavla Chomynová, PhDr. Ladislav Csémy, doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Editor: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Toto číslo Zaostřeno obsahuje souhrnný přehled hlavních zjištění a trendů v oblasti užívání legálních a nelegálních návykových látek, hraní hazardních a digitálních her a trávení času na internetu a sociálních sících u české mládeže, sledovaných prostřednictvím Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2019. Vzniklo ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) s podporou projektu číslo LO1611 za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I.

Mezinárodní studie ESPAD je největší celoevropskou studií zaměřenou na užívání návykových látek mezi dospívajícími již od r. 1995, a je proto důležitým zdrojem dat pro sledování trendů v čase. Použití standardizovaných metod a nástrojů na reprezentativních souborech studentů ve věku 15–16 let poskytuje vysoce kvalitní porovnatelné údaje mezi jednotlivými zeměmi.

V roce 2019 se konala již sedmá vlna studie, zúčastnilo se jí 35 zemí včetně ČR,která se studie účastní již od počátku. Výsledky mezinárodního srovnání, které umožní porovnat situaci a trendy v ČR s ostatními evropskými zeměmi, budou k dispozici v listopadu 2020.

Další informace o studii ESPAD

Informace o výzkumné studii ESPAD 2019 jsou dostupné v sekci O nás - Výzkumy realizované národním monitorovacím střediskem. V této části webu najdete i informace o předchozích vlnách studie ESPAD.