Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019

Cílem mezinárodní studie s názvem Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) je hodnocení situace a vývoje v oblasti kouření, konzumace alkoholu a užívání nelegálních drog mezi 16letými studenty v evropských zemích, studie probíhá v pravidelných 4letých intervalech již od r. 1995.

ESPAD 2019

Dotazník studie byl v r. 2019 rozšířen o otázky zaměřené na trávení času na sociálních sítích, užívání elektronických cigaret a bezdýmného tabáku a konzumaci energetických nápojů, a to jak samostatně, tak v kombinaci s alkoholem. Sběr dat proběhl v březnu až červnu 2019 na 255 vybraných základních a středních školách v celé ČR, cílovou skupinou byli studenti narození v r. 2003, tedy žáci 9. tříd základních škol a studenti 1. ročníků středních škol všech typů, včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Celkem bylo v ČR nasbíráno 6602 dotazníků, z nich bylo 2793 vyplněno respondenty narozenými v r. 2003 (kategorie 16letých). V současné době probíhá čištění dat a příprava vzorku 16letých pro mezinárodní srovnání a mezinárodní výzkumnou zprávu.

Další informace

Další informace o projektu ESPAD a mezinárodní zprávu ze studie (v angličtině) najdete na webových stránkách mezinárodního projektu ESPAD

Podrobné výsledky studie ESPAD v r. 2015 byly publikovány v Zaostřeno č. 5/2016. Informace najdete i ve článku Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015.

Výsledky předchozích vln studie v ČR (ESPAD 2003, 2007 a 2011) vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti formou knižních publikací.

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.