Hazardní hraní v České republice a jeho dopady (studie)

Analýzu výskytu hazardního hraní v ČR a jeho sociálních a zdravotních dopadů a souvislostí realizovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti v období od března 2013 do března 2014 na podkladě zadání ministra financí podle usnesení vlády České republiky č. 655 ze dne 6. září 2012.

Cílem bylo shrnout informace o výskytu hazardního hraní v ČR včetně jeho problémových forem, o sociálních, zdravotních a dalších dopadech a souvislostech hazardního hraní v kontextu legislativních, regulačních, preventivních a léčebných opatření a případně doporučit ministerstvu financí a vládě další kroky v politice ČR realizované v této oblasti. Na analýze se podílela tzv. širší pracovní skupina složená ze zástupců relevantních subjektů v oblasti hazardního hraní v ČR a tzv. užší tým, který se podílel na zpracování dílčích analýz.

Souhrn výsledků, doporučení, a podrobné výsledky jsou obsaženy v publikaci: Mravčík, V., Černý, J., Leštinová, Z., Chomynová, P., Grohmannová, K., Licehammerová, Š., Ziegler, A., Kocarevová, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. [Gambling in the Czech Republic and Its Impatcs] Mravčík, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.