Projekt zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog v ČR

Podání naloxonu, který je antagonistou opioidů, tzv. Take-Home Naloxone (THN), uživatelům drog a osobám, které s nimi přicházejí do kontaktu, je účinnou a ověřenou intervencí prevence fatálních dopadů předávkování opioidy doporučovanou mezinárodními organizacemi, jako je Světová zdravotnická organizace nebo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Program spočívá v krátkém zaškolení uživatele drog (či jiných osob, jako jsou osoby blízké nebo terénní pracovníci) a podání naloxonu v případě, kdy jsou svědky předávkování. Podle EMCDDA jsou programy distribuce naloxonu dostupné v 11 zemích EU a v Norsku, v 5 zemích je dostupný program THN pro vězněné osoby odcházející z výkonu trestu. V České republice nebyla tato intervence dosud zavedena.

Pilotní projekt je realizován v 7 městech v celkem 14 programech, které byly vybrány s ohledem na poměrně vysoký výskyt vysoce rizikových (injekčních) uživatelů opioidů v lokalitách, ve kterých působí. Bude použit přípravek Nyxoid® ve formě nosního spreje o síle 1,8 mg, který má registraci pro trh EU. Projekt potrvá po dobu 12 měsíců; poté bude vyhodnocen.

Realizaci pilotního projektu zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog v ČR projednala a schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) v dubnu a listopadu 2020. Koordinuje jej Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je součástí Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Realizace projektu byla zahájena v dubnu 2021

Seznam realizátorů projektu je uveden v připojeném Oznámení o zahájení naloxonového programu. 

Instruktážní video a edukační materiály pro odborníky a klienty jsou na stránce NYXOID Naloxone: https://www.nyxoid.com/cz

Projekt je na úrovni jednotlivých programů zajištěn z více zdrojů, mimo jiné z dotačního programu protidrogová politika Úřadu vlády České republiky.