Projekt zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog v ČR

Podání naloxonu, který je antagonistou opioidů, tzv. Take-Home Naloxone (THN), uživatelům drog a osobám, které s nimi přicházejí do kontaktu, je účinnou a ověřenou intervencí prevence fatálních dopadů předávkování opioidy doporučovanou mezinárodními organizacemi, jako je Světová zdravotnická organizace nebo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Program spočívá v krátkém zaškolení uživatele drog (či jiných osob, jako jsou osoby blízké nebo terénní pracovníci) a podání naloxonu v případě, kdy jsou svědky předávkování. Podle EMCDDA jsou programy distribuce naloxonu dostupné v 11 zemích EU a v Norsku, v 5 zemích je dostupný program THN pro vězněné osoby odcházející z výkonu trestu. V České republice nebyla tato intervence dosud zavedena.

V rámci projektu zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog v ČR se navrhuje pilotní realizace v 5 městech (Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Brno) v 7 nízkoprahových programech poskytujících adiktologické služby. Bude použit přípravek Nyxoid® ve formě nosního spreje o síle 1,8 mg, který má registraci pro trh EU.

Schválený projekt předpokládá zahájení programu v roce 2020 a jeho trvání po dobu 12 měsíců; poté bude vyhodnocen. V pilotní fázi se počítá s 260 baleními přípravku. Projekt je na úrovni jednotlivých programů zajištěn z více zdrojů, mimo jiné z dotačního programu protidrogová politika Úřadu vlády České republiky.

Zajištění přípravku, resp. jeho dovoz do ČR se konzultuje s držitelem registrace a SÚKL. Realizace projektu se zahájí, jakmile bude preparát do ČR dovezen na základě povolení SÚKL. 

Pilotní projekt zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog a osobám, které s nimi přicházejí do kontaktu byl schválen Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky usnesením č. 03/0420 dne 29. 4. 2020; koordinuje jej Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

 

 


Prosíme, zúčastněte se Evropské on-line studie o drogách (dotazník je v češtině). 

Informace o studii jsou v rubrice Studie EWSD a další informace na facebookové stránce vyzkumdrogyinfo

 

TOPlist