Projekt zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog v ČR

Cílem projektu bylo ověření zajištění dostupnosti naloxonu v ČR lidem užívajícím opioidy a adiktologickým pracovníkům, kteří s nimi pracují, jako prevence smrtelného předávkování opioidy mezi lidmi užívajícími opioidy.

Podání naloxonu, který je antagonistou opioidů, tzv. Take-Home Naloxone (THN), uživatelům drog a osobám, které s nimi přicházejí do kontaktu, je účinnou a ověřenou intervencí prevence fatálních dopadů předávkování opioidy doporučovanou mezinárodními organizacemi, jako je Světová zdravotnická organizace nebo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Program spočívá v krátkém zaškolení uživatele drog (či jiných osob, jako jsou osoby blízké nebo terénní pracovníci) a podání naloxonu v případě, kdy jsou svědky předávkování. Podle EMCDDA jsou programy distribuce naloxonu dostupné v 11 zemích EU a v Norsku, v 5 zemích je dostupný program THN pro vězněné osoby odcházející z výkonu trestu. V České republice nebyla tato intervence dosud zavedena.

Realizaci pilotního projektu zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog v ČR projednala a schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) v dubnu a listopadu 2020. Koordinuje jej Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je součástí Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Realizace projektu byla zahájena v dubnu 2021

Seznam realizátorů projektu je uveden v připojeném Oznámení o zahájení naloxonového programu. 

Instruktážní video a edukační materiály pro odborníky a klienty jsou na stránce NYXOID Naloxone®  nyxoid.com - z hlavní stránky klikněte na slova Česká republika, otevře se stránka v češtině.

 

Projekt je na úrovni jednotlivých programů zajištěn z více zdrojů, mimo jiné z dotačního programu protidrogová politika Úřadu vlády České republiky.

Vyhodnocení pilotního projektu distribuce naloxonu v České republice

V roce 2021 byl projekt realizován v 7 městech v celkem 16 adiktologických programech, v roce 2022 již ve 26 programech ve 13 městech. Publikace Vyhodnocení pilotního projektu distribuce naloxonu v České republice přináší informace o realizaci projektu v ČR v letech 2021-2022 a doporučení pro distribuci naloxonu v ČR v dalších letech.

Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (dříve: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky) schválila vyhodnocení pilotního projektu distribuce naloxonu v ČR na svém jednání 14. 11. 2023. Poté byla zveřejněna knižní publikace Vyhodnocení pilotního projektu distribuce naloxonu v České republice; najdete ji na tomto webu jako odbornou publikaci vydanou v ediční řadě Koordinace. ISBN 978-80-7440-325-5 (on-line, PDF).


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage