Studie ADI-COVID-19

Studii organizuje Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR (OPK) ve spolupráci s MZ ČR. Řešitelem studie je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS), které provádí oslovení programů, organizuje sběr a vyhodnocení dat.

Webinář k zaškolení center, které se studie účastní, se konal 20. 4. 2020. K dispozici je video z webináře (odkaz na YouTube). Studie pokračuje po dobu neurčitou; centrům účastnícím se studie bude ukončení studie včas oznámeno. Součástí studie je testování rychlým testem na detekci protilátek proti SARS-CoV-2 a sběr údajů pomocí dotazníku. 

Pro centra účastnící se studie ADI-COVID-19 jsou ke stažení dokumenty ke studii:

 1. Protokol studie
 2. Manuál studie - checklist jednotlivých kroků
 3. Informace pro účastníka studie
 4. Dotazník pro klienty - první vyšetření
 5. Dotazník pro klienty - opakované vyšetření
 6. Dotazník pro pracovníky - první vyšetření
 7. Dotazník pro pracovníky - opakované vyšetření
 8. Informace o výsledku vyšetření
 9. Usnesení etické komise - schválení studie
 10. Kontakty na krajské hygienické stanice
 11. Rapid test COVID - manuál k testovacímu kitu (leták)
 12. Často kladené otázky - studie ADI-COVID-19; sledujte prosím aktualizace Otázek (v názvu souboru je uvedeno datum a čas zveřejnění; poslední aktualizace 8. 6. v 8:25 h, FAQ rozeslané mailem 7. 6.).

Bližší informace podává řešitel studie doc. MUDr. Viktor Mravčík, PhD.; e-mail: mravcik.viktor@vlada.gov.cz.