Prevalence užívání drog v populaci ČR

Respondenti pro studii  Prevalence užívání drog v populaci ČR jsou vybíráni kvótním výběrem tak, aby reprezentovali populaci ČR s ohledem na věk, pohlaví, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Data jsou sbírána prostřednictvím osobních rozhovorů tazatele s respondentem (face-to-face interview) s využitím počítače (Computer Assisted Personal Interview, CAPI). Každoročně je ve výzkumu osloveno 1000-2000 respondentů, sběr dat probíhá obvykle na podzim (listopad až prosinec).

Do omnibusového šetření je pravidelně zařazována baterie otázek věnovaná prevalenci zkušeností s užitím nelegálních drog a hraním hazardních her, sledována je prevalence celoživotní, v posledních 12 měsících a posledních 30 dnech. Respondenti jsou dotazováni na užití konopných látek, extáze, pervitinu nebo amfetaminů, kokainu, heroinu a jiných opioidů, LSD a halucinogenních hub a jiných (nových) psychoaktivních drog. Součástí dotazníku jsou také otázky zaměřené na užívání psychoaktivních léků (na uklidnění, spaní nebo na bolest) získaných bez lékařského předpisu, užívání anabolických steroidů a těkavých látek. Z oblasti hraní hazardních her je pravidelně sledováno hraní technických her, živá hra v kasinu, kurzové sázení a hraní hazardních her na internetu. Nově je v posledních letech sledována také účast na (číselných a okamžitých) loteriích.

V r. 2018 šlo již o 8. vlnu každoročního šetření. Další vlna studie proběhla na podzim 2019.

Výsledky 8. vlny studie - rok 2018

Výběrový soubor tvořilo celkem 2030 respondentů z celé ČR starších 15 let získaných kvótním výběrem, z toho bylo 1665 respondentů ve věku 15-64 let.

  • Nelegální drogu někdy v životě užilo celkem 29,7 % dotázaných ve věkové kategorii 15-64 let (35,7 % mužů a 23,7 % žen), nejčastěji šlo o konopné látky (26,2 %), extázi (5,3 %), halucinogenní houby (3,5 %), pervitin (2,0 %) a kokain (1,3 %). Ostatní nelegální drogy včetně psychedelik užilo 1,0 % populace nebo méně. Zkušenost s novými psychoaktivními látkami (syntetickými nebo rostlinnými) uvedla v r. 2018 celkem 1,2 % dotázaných. Celkem 3,3 % respondentů (5,5 % mužů a 1,0 % žen) uvedlo zkušenost s užitím anabolických steroidů.
  • Léky se sedativním a hypnotickým účinkem nebo léky s obsahem opioidů užívaných proti bolesti získané bez lékařského předpisu nebo užívané v rozporu s doporučením lékaře nebo lékárníka užilo někdy v životě 24,1 % dotázaných, 12,8 % je užilo v posledních 12 měsících a 4,1 % v posledních 30 dnech, což představuje vyšší prevalenci než u konopí, které je nejrozšířenější nelegální drogou.
  • Zkušenost s hraním některé ze sledovaných hazardních her (HH) v životě včetně loterií uvedlo 50,4 % dotázaných (59,0 % mužů a 42,4 % žen), HH kromě loterií uvedlo 29,6 % dotázaných (46,3 % mužů a 13,9 % žen). Nejčastěji se respondenti účastnili kurzových sázek v kamenných provozovnách (22,2 %); hraní technických her uvedlo 17,9 % a živou hru v kasinu celkem 9,4 % dotázaných. Hraní HH on-line někdy v životě uvedlo 8,0 % dotázaných.

Další informace

Podrobné výsledky jednotlivých vln šetření jsou pravidelně uváděny ve výročních zprávách - výroční zprávě o stavu ve věcech drog a výroční zprávě o hazardním hraní. 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.