Patologičtí hráči v léčbě

V r. 2017 proběhla již třetí vlna studie Patologičtí hráči v léčbě; studie přímo navazovala na předchozí 2 vlny šetření v l. 2013 a 2015.

Sběr dat probíhal ve 22 centrech, především v psychiatrických nemocnicích, kde se léčí patologičtí hráči nejčastěji. Kritériem pro účast ve studii byla diagnóza patologického hráčství (F63.0) a kontakt s léčebným zařízením v posledních 12 měsících.

Výzkumný soubor v r. 2017 tvořilo 252 respondentů rekrutovaných ve 22 zařízeních, z toho 215 (85 %) mužů a 37 (15 %) žen. Průměrný věk byl 35,5 roku, medián 33 let. Většina (64 %) respondentů v r. 2017 uvedla, že hlavní hazardní hrou vedoucí k rozvoji patologického hráčství byly technické hry, pro 18 % to byly kurzové sázky a pro 16 % živá hra v kasinu.

S hraním hazardních her (vyjma loterií) se respondenti poprvé setkali v průměru ve věku 20,7 roku, průměrný věk první zkušenosti s primární problémovou hrou byl 22,5 roku, začátek pravidelného hraní HH (tj. alespoň jednou týdně) uváděli průměrně ve věku 25,1 roku. Průměrný věk, kdy respondenti začali vnímat své hraní jako problém, byl 28,5 roku a průměrný věk, kdy respondenti poprvé vyhledali odbornou pomoc, byl 32,1 roku.

Míra užívání návykových látek mezi léčenými patologickými hráči ve studii z r. 2017 byla vysoká. Týká se to především alkoholu a tabáku, jejichž užívání v posledních 12 měsících uvedlo 76 %, resp. 70 % respondentů. Z nelegálních drog uvedli respondenti nejčastěji konopné látky (29 % respondentů) a pervitin (25 %).

Podrobné výsledky studie byly uvedeny ve výročních zprávách - Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v r. 2017Výroční zprávě o hazardním hraní v r. 2017

Další vlna studie proběhla v r. 2019.

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.