Rekreační užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR

Ze souhrnu:

  • Návštěvníci tanečních/hudebních akcí jsou podskupinou populace mladých dospělých (ve věku 18-34 let), ve které je užívání drog několikanásobně vyšší než v obecné populaci. Zároveň však taneční akce navštěvují mladí lidé zhruba od patnácti let věku a ve skupině mezi 15 a 24 lety je přitom prevalence většiny drog zdaleka nejvyšší.
  • Vyšší výskyt užívání drog v prostředí zábavy se týká jak experimentu (zkusil alespoň jednou), tak užívání aktuálního (v posledním roce, v posledním měsíci), vyšší je také frekvence užívání drog.
  • Vyšší zkušenosti návštěvníků tanečních akcí se týkají všech nelegálních drog (konopných látek, extáze, pervitinu, kokainu, halucinogenů), alkoholu a případně jejich kombinací.
  • K nárůstu zkušeností dochází v prostředí zábavy aktuálně u pervitinu a kokainu, užívání extáze je stále na vysoké úrovni.
  • Pervitin přestal být v ČR typicky drogou problémových (injekčních) uživatelů a jeho užívání se šíří do prostředí (noční) zábavy. 
  • Taneční akce a prostředí (noční) zábavy jsou místy, kde dochází k největšímu nárůstu užívání kokainu v ČR – v nejbližších letech lze očekávat (ve shodě se současným trendem ve většině zemí EU) zvýšení užívání kokainu také v obecné populaci ČR. 
  • V ČR se od roku 2003 projevuje zvýšený výskyt negativních důsledků, které lze velmi pravděpodobně přičíst užívání drog v prostředí zábavy – např. roste výskyt smrtelných úrazů a nehod (včetně dopravních) pod vlivem alkoholu a drog.
  • Preventivní a harm reduction intervence zacílené na skupinu intenzivních uživatelů drog v rekreačním kontextu nejsou v ČR dostatečně rozvinuty. Naopak, od roku 2003 došlo k jejich redukci vlivem politického rozhodnutí.
  • Také léčebné programy, uzpůsobené především problémovým (injekčním) uživatelům opiátů a pervitinu, pravděpodobně nepokrývají případnou poptávku po léčbě či pomoci ze strany intenzivních „rekreačních“ uživatelů drog. To platí zejména pro uživatele kokainu, jejichž zvýšenou poptávku po pomáhajících službách lze v nejbližších letech očekávat. 
  • Vytvoření podmínek pro rozvoj preventivních programů a programů redukujících škody užívání drog v kontextu zábavy a nočního života lze tedy označit za krátkodobou prioritu protidrogové politiky ČR.