Národní výzkum užívání návykových látek 2016

Cílem studie bylo zmapovat situaci v oblasti užívání legálních a nelegálních drog v obecné populaci ČR ve věku 15 a více let. V rámci studie byly sledovány ukazatele týkající se aktuální situace v oblasti kouření, konzumace alkoholu, užívání psychoaktivních léků, zkušeností s užitím nelegálních drog, ale také problematika vnímání rizikovosti užívání návykových látek a jejich dostupnosti a nabídky. Studie je opakována v pravidelných 4letých intervalech, další vlna studie je plánována na r. 2020.

Studie přímo navazovala na Národní výzkum užívání návykových látek 2012 a dříve realizovanou Celopopulační studii užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008 a umožňuje tedy hodnotit vývoj situace v ČR v letech 2008–2016. Dotazník vycházel z Evropského modelového dotazníku doporučovaného EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost) pro realizaci studií v obecné populaci – dotazník byl dále rozšířen v oblastech kouření cigaret a zneužívání psychoaktivních léků.

Navíc byly do dotazníku stejně jako v roce 2012 zařazeny otázky týkající se užívání konopných látek pro léčebné účely a užívání nových psychoaktivních drog. Současně byl do dotazníku zařazen také modul zaměřený na hraní sázkových her a modul zaměřený na duševní zdraví, nově je v dotazníku obsažen také modul věnovaný (rizikovému) sexuálnímu chování. Dotazník obsahoval řadu standardizovaných škál zaměřených na výskyt intenzivního a problémového užívání návykových látek – škálu CAGE, která umožňuje odhad rizikové a škodlivé konzumace alkoholu, škálu CAST, která hodnotí výskyt problémového užívání konopných látek, a škály Lie/Bet a PGSI, které umožňují odhadnout výskyt problémového hraní hazardních her v obecné populaci.

Sběr dat proběhl na podzim 2016. Celkem bylo ve studii osloveno 6235 domácností, konečný výběrový soubor dotázaných tvořilo celkem 3601 respondentů starších 15 let, z nich bylo 2875 ve věkové skupině 15–64 let. Míra respondence po vyloučení domácností a respondentů, kteří nesplňovali kritéria zařazení do studie, dosáhla 57,8 %.

Hlavní výsledky studie

 • 25,3 % dospělých osob, tj. přibližně 2,4 mil. osob, denně kouří cigarety
 • 16,4 % zkusilo elektronickou cigaretu, příležitostně nebo pravidelně užívá elektronickou cigaretu 6,1 % kuřáků
 • 7,7 % dospělých osob, tj. přibližně 690 tis. osob, denně nebo téměř denně pije alkohol
 • 1,6 % populace (přibližně 140 tis. osob) konzumuje denně nadměrné dávky alkoholu (5 a více sklenic)
 • 9,0 % populace ve věku 15+ let, tj. přibližně 800 tis. osob, spadá do kategorie vysoce rizikové konzumace alkoholu
 • 19,8 % populace užívalo v posledních 12 měsících psychoaktivní léky, 12,4 % sedativa nebo hypnotika, 8,6 % opioidní analgetika
 • 30,5 % dospělé populace vyzkoušelo nelegální drogu, 26,6 % zkusilo konopné látky, 7,1 % extázi, 5,4 % halucinogenní houby, 3,0 % pervitin a 2,1 % LSD
 • 9,5 % osob užilo v posledních 12 měsících konopné látky, celkem 2,7 % spadá do kategorie vysokého rizika vzniku problémů spojených s jejich užíváním, tj. přibližně 125 tis. osob, 14 tis. osob užívá konopí denně
 • 15,2 % dospělé populace užilo někdy v životě konopí k léčebným účelům, 9,8 % v posledních 12 měsících, tj. přibližně 880 tis. osob; z nich odhadem 570 tis. osob užilo psychoaktivní konopí s nadlimitním obsahem THC
 • 43,0 % populace hodnotí konopné látky jako celkem snadno nebo velmi snadno dostupné, jednorázová konzumace je podle 55,1 % bez rizik
 • 2,20 hodiny tráví v průměru dospělí na internetu ve všední den a 2,75 hodiny o víkendu, z toho 0,42 hodiny, resp. 0,62 hodiny, tráví hraním počítačových her
 • 8,5 % dospělé populace tráví na internetu ve všední den více než 4 hodiny denně, 17,1 % o víkendu
 • 9,8 % dospělých hrálo v posledních 12 měsících hazardní hry (mimo loterie), 8,5 % hrálo hazardní hry v kamenných provozovnách a 3,0 % na internetu
 • 2,4  % dospělé populace spadá do kategorie problémového hráčství podle škály Lie/bet a 5,7 % podle škály PGSI, z nich 1,2 %, resp. 1,4 %, spadají do kategorie vysokého rizika problémového hraní, tj. přibližně 100-120 tis. osob
 • 7,1 % dospělých vykazovalo zvýšenou přítomnost úzkostně depresivních příznaků a další 4,0 % dotázaných spadala do kategorie vysoké pravděpodobnosti poruchy duševního zdraví, mezi uživateli návykových látek v riziku a problémovými hráči je zastoupení osob s duševní poruchou 2-4,5krát vyšší
 • 18,4 % populace je spokojeno se svým životem po všech stránkách, mezi uživateli návykových látek v riziku a problémovými hráči uvádí životní spokojenost méně než 10 %.

Podrobné výsledky Národního výzkumu užívání návykových látek 2016 byly publikovány v Zaostřeno č. 2/2018 a ve výročních zprávách o stavu ve věcech drog a o hazardním hraní v ČR v letech 2016–2018.