Trendy na drogové scéně v ČR

Trendy na drogové scéně v ČR - Ohniskové skupiny s pracovníky nízkoprahových programů je závěrečná zpráva z výzkumné studie, provedené na základě zadání Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. 

Realizátorem studie bylo Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Pro bibliografické citace/

Radimecký, J., Janíková, B. a Zábranský, T. (2009) Trendy na drogové scéně v ČR ‐ Ohniskové skupiny  s pracovníky nízkoprahových programů: Závěrečná zpráva, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové  závislosti, Úřad vlády České republiky, Praha.