Výzkum lékařů (Lékaři České republiky)

V rámci výzkumu je kvótně vybrán soubor cca 1000–1200 lékařů ČR (mimo stomatologů) a dotazník pro praktické lékaře pro dospělé a pediatry (praktické lékaře pro děti a dorost), kteří registrují své pacienty pro účely kapitační platby ze zdravotního pojištění, je rozšířen o modul otázek na počet problémových uživatelů návykových látek mezi registrovanými osobami.

Od r. 2012 je pravidelně odhadován počet problémových uživatelů pervitinu a opioidů (odhad navazuje na dřívější odhady z let 2005, 2007 a 2010), počet intenzivních uživatelů konopných látek a počet patologických hráčů, od r. 2014 také počet problémových uživatelů alkoholu. V r. 2018 byly do dotazníku nově zařazeny otázky na počet pacientů nadužívajících benzodiazepiny a Z-léky.

Výzkum probíhá obvykle na podzim daného roku (v listopadu až prosinci). Výsledky získané od praktických lékařů ze vzorku jsou následně extrapolovány na celkový počet osob v ČR a také na celkový počet praktických lékařů pro dospělé a pediatrů.

Otázky

Lékařům byly položeny otázky na počet následujících osob mezi u nich registrovanými osobami (pacienty):

  • patologických hráčů nebo osob se závažnými problémy s hraním hazardních her, jako jsou automaty, jiné hry v kasinu nebo sázky (včetně internetového sázení),
  • závislých na alkoholu nebo osob se závažnými problémy způsobenými nadměrnou konzumací alkoholu,
  • pravidelných nebo intenzivních uživatelů marihuany nebo hašiše nebo s problémy způsobenými jejich nadměrnou konzumací,
  • osob užívajících konopné látky k léčebným účelům (ať už na předpis nebo jako samoléčbu),
  • osob užívajících injekčně nebo pravidelně nebo dlouhodobě opiáty (heroin nebo substituční preparáty z černého trhu),
  • osob užívajících injekčně nebo pravidelně nebo dlouhodobě pervitin.

Výsledky studie z r. 2018

Pro r. 2018 dosáhl střední odhad počtu problémových uživatelů drog 20–24 tis. (32–39 tis. v r. 2016), z toho 9–11 tis. uživatelů opioidů (19–22 tis. v r. 2016) a 11–13 tis. uživatelů pervitinu (14–16 tis. v r. 2016). Střední odhad počtu problémových uživatelů konopí dosáhl v r. 2018 přibližně 81–93 tis. osob, z nich 15–18 tis. bylo odhadnuto praktickými lékaři pro děti a dorost, tj. pravděpodobně do věku přibližně 18 let (pokles oproti r. 2016). Střední odhad počtu problémových uživatelů alkoholu dosáhl přibližně 167–205 tis. osob, z toho přibližně 16–20 tis. do 18 let (pokles oproti r. 2016) Odhadované procento pacientů nadužívajících benzodiazepiny a Z-léky dosáhlo v průměru 10,6 %, resp. 10,7 % (rozpětí 0–75 % u jednotlivých lékařů). Střední odhad počtu problémových hráčů dosáhl v r. 2018 přibližně 89–105 tis. osob (tj. 0,99–1,18 % populace ve věku 15 a více let), z toho přibližně 11–13 tis. ve věku do 18 let.

Další informace

Podrobné výsledky jednotlivých vln šetření jsou pravidelně uváděny ve výročních zprávách - výroční zprávě o stavu ve věcech drog a výroční zprávě o hazardním hraní (vždy ve zprávě za sudý rok).