Vyhodnocení pilotního projektu distribuce naloxonu v České republice

Realizaci pilotního projektu zajištění dostupnosti naloxonu v České republice schválila Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí; projekt byl zahájen v roce 2021. Cílem projektu bylo ověření zajištění dostupnosti naloxonu v ČR lidem užívajícím opioidy a adiktologickým pracovníkům, kteří s nimi pracují, jako prevence smrtelného předávkování opioidy mezi lidmi užívajícími opioidy.

V roce 2021 byl projekt realizován v 7 městech v celkem 16 adiktologických programech, v roce 2022 již ve 26 programech ve 13 městech. Publikace Vyhodnocení pilotního projektu distribuce naloxonu v České republice přináší informace o realizaci projektu v ČR v letech 2021-2022 a doporučení pro distribuci naloxonu v ČR v dalších letech.

Pro bibliografické citace/

ORLÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T. & CHOMYNOVÁ, P. 2023. Vyhodnocení pilotního projektu distribuce naloxonu v České republice. Praha: Úřad vlády České republiky.

 

ISBN 978-80-7440-325-5 (on-line, PDF)