Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) na období 2020–2022

Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) je nástroj, který slouží k plánování a rámcovému hodnocení Informačního systému v závislostech (ISZ). Plán v tomto rozsahu byl poprvé sestaven na období 2020-2022.

ISBN 978-80-7440-246-3

[Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2020. Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) na období 2020–2022. Mravčík V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.]

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage