Koncepce rozvoje adiktologických služeb

Koncepce rozvoje adiktologických služeb definuje východiska, ze kterých adiktologické služby v ČR vycházejí, principy, na kterých jsou postaveny, a dále stanovuje a popisuje typologii adiktologických služeb a kritéria jejich poskytování. V neposlední řadě tento dokument určuje základní principy tvorby sítě adiktologických služeb a také systému jejího financování. Staví přitom na mnohaleté historii služeb pro závislé a uživatele návykových látek v ČR.

ISBN 978-80-7440-271-5 (online; PDF)
ISBN 978-80-7440-282-1 (brožovaná)

Autoři/ Jiří Dvořáček, Renáta Habiňáková, Kryštof Hanzlík, Daniela Havlíčková, Lucia Kiššová, Gaziza Lutseva, Michal Miovský, Viktor Mravčík, Petr Pleva, Martina Richterová Těmínová, Zuzana Šimrádová

Editoři/ Lucie Kiššová, Jiří Dvořáček, Viktor Mravčík

Pro bibliografické citace/

Sekretariát rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP. 2021. Koncepce rozvoje adiktologických služeb. Praha: Úřad vlády České republiky.

 


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou