Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2015

Autoři: Černíková T., Dárek D., Klíma T. Editor: Kiššová L. ISBN 978-80-7440-176-3. Praha: 2016.

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích je zpracována na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři od roku 2004. Souhrnné zprávy od r. 2012 jsou dostupné na www.drogy-info.cz. Krajské výroční zprávy jsou dostupné na stránkách krajů nebo prostřednictvím krajského protidrogového koordinátora.

Souhrnná zpráva obsahuje popis aktuální situace a nových trendů drogové situace v krajích, souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti koordinace protidrogové politiky, financování a dostupnosti služeb v oblasti závislostí.

 

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage