Vyhodnocení centralizace finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na dotační programy protidrogové politiky

Hodnocení centralizace vychází z každoročního hodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Zhodnocení naplnění účelu centralizace bylo uskutečněno za pomoci dotazníkového šetření mezi poskytovateli adiktologických služeb.

Publikace ve svém závěru navrhuje další kroky v systémovém řešení financování adiktologických služeb.

Pro bibliografické citace/

ČERNÍKOVÁ, T., HORÁČKOVÁ, K., KIŠŠOVÁ, L., DRBOHLAVOVÁ, E. 2022. Vyhodnocení centralizace finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na dotační programy protidrogové politiky. Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-301-9 (on-line; PDF)