Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2020

Publikace Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2020 přináší zhodnocení vývoje situace podporovaných programů a vyhodnocuje dotační řízení z hlediska účelnosti, efektivity a hospodárnosti. Předkládá analýzu vývoje situace v jednotlivých segmentech služeb, co se týče programů podpořených v dotačním řízení, jejich kapacit a klientely. Zohledňuje rovněž dopady pandemie COVID-19 na jednotlivé segmenty služeb podpořených v rámci dotačního řízení. V závěru publikace je uvedeno shrnutí základních aspektů protidrogové politiky, na které má dotační řízení nejvyšší potenciál vlivu.

ISBN 978-80-7440-267-8

Autoři: Jan Cibulka, Tereza Černíková, Eliška Drbohlavová, Kateřina Horáčková, Tomáš Klíma

Editor: Tereza Černíková

Pro bibliografické citace: SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2021. Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2020. Praha: Úřad vlády České republiky.