Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004

Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004 navázala na předchozí tři roční hodnotící zprávy, které knižně nevyšly. Obrazovou a tabulkovou část připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. ISBN 80-86734-73-0
Poznámka: Národní strategie protidrogové politiky na období 2001 - 2004 byla vydána jako knižní publikace bez ISBN; je připojena.