Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb

Standardy byly aktualizovány v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou.

Inovované Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (nyní: Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí) usnesením č. 03/1121 ze dne 12. listopadu 2021.

 

ISBN 978-80-906148-9-5 (on-line; PDF)

Autoři/Pracovní skupina revize standardů:

Adameček, David; Černý, Milan; Dolák, Jiří; Dvořáček, Jiří; Hrouzek, Petr; Krutilová, Dagmar; Mašková, Lucie; Karpíšková, Kristýna; Radimecký, Josef; Skácelová, Lenka.

Konzultanti:

Bažantová, Gabriela; Herzog, Aleš; Hlobilová, Hana; Kopřivová, Jana; Král, Pavel; Minařík, Jakub; Mravčík, Viktor; Nevšímal, Petr; Randák, Dušan; Petr, Tomáš; Sklenář, Ondřej; Soukal, Josef; Šustrová, Olga; Těmínová, Richterová, Martina; Žák, Jaroslav, František.

Odborná redakce:

Hrouzek, Petr; Jágl, Vojtěch; Kiššová, Lucia; Lutseva, Gaziza; Nováková, Elizabeth.

Ve spolupráci se zástupci:

Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (SNN ČLS JEP), České asociace adiktologů (ČAA), Asociace nestátních organizací (A.N.O.), Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS). Zpracováno v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_ 030/0003035, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou.