Vyhodnocení dotačního řízení pro politiku v oblasti závislostí Úřadu vlády ČR 2022

Účelem dotačního řízení pro politiku v oblasti závislostí Úřadu vlády ČR je spolufinancování, udržení a rozvoj základní sítě adiktologických preventivně-léčebných služeb, které zajišťují minimální dostupnost zdravotních a sociálních služeb pro osoby se závislostním chováním. Publikace představuje hodnocení dotačního řízení a jeho výstupy se zaměřením na hodnocení dotačního roku 2022. Pro účely hodnocení byly definovány indikátory na úrovni hodnocení procesu, výstupů a dopadů dotačního řízení.

Zhodnocení vývoje situace v jednotlivých segmentech adiktologických služeb podpořených v dotačním řízení dává publikace do kontextu situace v oblasti závislostního chování a jejich dopadů v ČR.

 

Pro bibliografické citace/

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI POLITIKY V OBLASTI ZÁVISLOSTÍ. 2023. Vyhodnocení dotačního řízení pro politiku v oblasti závislostí Úřadu vlády ČR 2022. Praha: Úřad vlády České republiky.

 

ISBN 978-80-7440-318-7 (on-line; PDF)


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage