Souhrnná zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2020

Souhrnná zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích byla vypracována na základě výročních zpráv o realizaci politiky v oblasti závislostí v jednotlivých krajích, které jsou každoročně zpracovávány krajskými protidrogovými koordinátory. Zpráva poskytuje prostor pro informace vycházející ze znalostí lokální scény, individuálních a třeba i ojedinělých zkušeností poskytovatelů služeb, místních a krajských protidrogových koordinátorů. Souhrnná zpráva nabízí lokální informace o aktuální situaci v oblasti závislostí v krajích (Situace v oblasti závislostí v krajích, str. 13), přehled a vzájemné srovnání krajů v koordinaci politiky v oblasti závislostí (Koordinační mechanismy politiky v oblasti závislostí na krajské a místní úrovni, str. 29), financování protidrogové politiky (Finanční zajištění politiky v oblasti závislostí na krajské a místní úrovni, str. 45) a dostupnosti služeb v oblasti závislostí (Adiktologické služby, str. 63).

Krajské výroční zprávy o realizaci politiky v oblasti závislostí za r. 2020 byly v době zpracování této zprávy dostupné z 12 krajů, poslední dostupné údaje o realizaci politiky v oblasti závislostí z výroční zprávy Prahy jsou za r. 2019, v případě Moravskoslezského kraje za r. 2017.

 

Zpracovali/ Mgr. Tereza Černíková, Bc. Lenka Ježková, Tomáš Klíma, DiS., Mgr. Stanislav Trojan

Editor/ Mgr. Kateřina Horáčková

Odpovědný redaktor/ Mgr. Tereza Černíková

Pro bibliografické citace/

ČERNÍKOVÁ, T., JEŽKOVÁ, L., KLÍMA, T., TROJAN, S. 2022. Souhrnná zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2020 [Summary report on the implementation of addiction policy in the regions in 2020] HORÁČKOVÁ, K. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

 

ISBN 978-80-7440-297-5 (on-line; PDF)