Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu 2019–2021

Vyhodnocení Akčního plánu 2019–2021 se zaměřovalo na hodnocení naplnění aktivit a specifických cílů Akčního plánu 2019–2021 a také na zhodnocení sloučení akčních plánů v oblasti závislostí (tj. akčních plánů pro oblast nelegálních drog, alkoholu, tabáku a hazardního hraní) do jednoho souhrnného Akčního plánu 2019–2021.

Autoři: Tereza Černíková, Kateřina Horáčková

Pro bibliografické citace /

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2022. Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021. Praha: Úřad vlády České republiky.

 

ISBN 978-80-7440-295-1 (online, PDF)

 

 

 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.