Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu 2019–2021

Vyhodnocení Akčního plánu 2019–2021 se zaměřovalo na hodnocení naplnění aktivit a specifických cílů Akčního plánu 2019–2021 a také na zhodnocení sloučení akčních plánů v oblasti závislostí (tj. akčních plánů pro oblast nelegálních drog, alkoholu, tabáku a hazardního hraní) do jednoho souhrnného Akčního plánu 2019–2021.

Autoři: Tereza Černíková, Kateřina Horáčková

Pro bibliografické citace /

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2022. Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021. Praha: Úřad vlády České republiky.

 

ISBN 978-80-7440-295-1 (online, PDF)

 

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.