Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025 (včetně přílohy)

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025 stanovuje prioritní témata politiky v oblasti závislostí pro období 2023-2025, a to v souladu se strategickými cíli Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 a s ohledem na vývoj situace v oblasti závislostí.

Příloha Aktivity Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023-2025 obsahuje celkem 76 aktivit, u kterých je uveden termín plnění, instituce odpovědná za jejich plnění, popř. spolupracující instituce, a finanční předpoklady potřebné pro jejich realizaci. Plnění akčního plánu bude během doby jeho platnosti průběžně hodnoceno a na konci jeho platnosti bude vypracováno závěrečné vyhodnocení jeho plnění. Pro lepší přehlednost zveřejňujeme přílohu i samostatně.

Pro bibliografické citace/

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI POLITIKY V OBLASTI ZÁVISLOSTÍ. 2023. Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025. Praha: Úřad vlády České republiky.

 

ISBN 978-80-7440-319-4 (on-line; PDF)


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.