Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025 (včetně přílohy)

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025 stanovuje prioritní témata politiky v oblasti závislostí pro období 2023-2025, a to v souladu se strategickými cíli Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 a s ohledem na vývoj situace v oblasti závislostí.

Příloha Aktivity Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023-2025 obsahuje celkem 76 aktivit, u kterých je uveden termín plnění, instituce odpovědná za jejich plnění, popř. spolupracující instituce, a finanční předpoklady potřebné pro jejich realizaci. Plnění akčního plánu bude během doby jeho platnosti průběžně hodnoceno a na konci jeho platnosti bude vypracováno závěrečné vyhodnocení jeho plnění. Pro lepší přehlednost zveřejňujeme přílohu i samostatně.

Pro bibliografické citace/

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI POLITIKY V OBLASTI ZÁVISLOSTÍ. 2023. Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025. Praha: Úřad vlády České republiky.

 

ISBN 978-80-7440-319-4 (on-line; PDF)


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage