Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2021

Publikace předkládá analýzu vývoje situace v jednotlivých segmentech adiktologických služeb podpořených v dotačním řízení a zohledňuje také dopady pandemie COVID-19 na oblast služeb. V závěru publikace je uvedeno shrnutí základních aspektů politiky v oblasti závislostí, na které má dotační řízení nejvyšší potenciál vlivu.

Autoři: Tereza Černíková, Tomáš Klíma, Eliška Drbohlavová, Jan Cibulka, Kateřina Horáčková

Editor: Tereza Černíková

Pro bibliografické citace/

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2022. Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2021. Praha: Úřad vlády České republiky.

 

ISBN 978-80-7440-292-0 (on-line; PDF)

 

 


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz