Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2014

Kiššová, L., Černíková, T., Dárek, D., Klíma, T. ISBN 978-80-7440-135-0. Praha: 2016

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích byla zpracována na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři (zprávy jsou dostupné na stránkách krajů; zpracovávají se od roku 2004).

Souhrnná zpráva za rok 2014 nabízí popis aktuální situace a nových trendů drogové situace v krajích, souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti koordinace protidrogové politiky, financování a dostupnosti služeb v oblasti závislostí.

Publikaci vydal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, který je organizační součástí Úřadu vlády České republiky.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.