Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2014

Kiššová, L., Černíková, T., Dárek, D., Klíma, T. ISBN 978-80-7440-135-0. Praha: 2016

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích byla zpracována na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři (zprávy jsou dostupné na stránkách krajů; zpracovávají se od roku 2004).

Souhrnná zpráva za rok 2014 nabízí popis aktuální situace a nových trendů drogové situace v krajích, souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti koordinace protidrogové politiky, financování a dostupnosti služeb v oblasti závislostí.

Publikaci vydal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, který je organizační součástí Úřadu vlády České republiky.