Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 navazuje na předcházející strategii na období 2005 až 2009 a je ve značné míře její aktualizací. Byla zpracována na základě závěrů hodnocení úspěšnosti předchozí strategie a reflektuje získané zkušenosti a současný stav vědeckého poznání o fenoménu užívání drog. Strategie byla přijata usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 340.
ISBN 978-80-7440-045-2.
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 byla v době své platnosti několikrát revidována. Revidované verze nebyly vydány jako knižní publikace. Najdete je na drogy-info.cz v části O nás, a rovněž na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) v části Strategické dokumenty; na stránce RVKPP jsou i všechny akční plány.

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage