Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR 2019-2021 s prodlouženou platností na 2022-2024

Tento dokument vznikl v rámci projektu / společné akce „677085 / HA-REACT“ financovaného z prostředků Programu Evropské unie v oblasti zdraví na období 2014–2020.

This document is part of the project / joint action ‘677085 / HA-REACT’ which has received funding from the European Union’s Health Programme (2014-2020).

Projekt HA-REACT byl zaměřen na řešení problematiky HIV, virových hepatitid a tuberkulózy u injekčních uživatelů drog v Evropě. Byl realizován v 18 členských zemích EU včetně ČR ve spolupráci s ECDC a EMCDDA od října 2015 do ledna 2019.

Původní dokument byl schválen Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 21. srpna 2019. Na jednání dne 12. července 2022 schválila Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí prodloužení platnosti akčního plánu na období 2022–2024.

Editor/ doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., Mgr. Barbara Janíková, MUDr. Pavel Dlouhý

Odpovědný redaktor/ Mgr. Pavla Chomynová

Pro bibliografické citace/

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI, 2022. Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR: východiska a akční plán na období 2019–2021 s prodlouženou platností na období 2022–2024. 2., upravené vydání. MRAVČÍK, V., JANÍKOVÁ, B., DLOUHÝ, P. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

 

ISBN 978-80-7440-299-9 (2., upravené vydání, on-line, PDF)

ISBN 978-80-7440-232-6 (1. vydání, on-line, PDF)

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.