Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2019

Publikace nově nabízí zhodnocení vývoje situace podporovaných programů a vyhodnocuje dotační řízení z hlediska účelnosti, efektivity a hospodárnosti. Předkládá analýzu vývoje situace v jednotlivých segmentech služeb, co se týče programů podpořených v dotačním řízení, jejich kapacit a klientely. V závěru publikace je uvedeno shrnutí základních aspektů protidrogové politiky, na které má dotační řízení nejvyšší potenciál vlivu.

ISBN 978-80-7440-252-4

Autoři: Tereza Černíková, Daniel Dárek, Eliška Drbohlavová, Lucia Kiššová, Tomáš Klíma

Editor: Lenka Ježková

Pro bibliografické citace: SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2020. Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2019. Praha: Úřad vlády České republiky.


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz