Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2019

Publikace nově nabízí zhodnocení vývoje situace podporovaných programů a vyhodnocuje dotační řízení z hlediska účelnosti, efektivity a hospodárnosti. Předkládá analýzu vývoje situace v jednotlivých segmentech služeb, co se týče programů podpořených v dotačním řízení, jejich kapacit a klientely. V závěru publikace je uvedeno shrnutí základních aspektů protidrogové politiky, na které má dotační řízení nejvyšší potenciál vlivu.

ISBN 978-80-7440-252-4

Autoři: Tereza Černíková, Daniel Dárek, Eliška Drbohlavová, Lucia Kiššová, Tomáš Klíma

Editor: Lenka Ježková

Pro bibliografické citace: SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2020. Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2019. Praha: Úřad vlády České republiky.