03/22 Jak regulovat konopí: praktický průvodce

Toto číslo Zaostřeno je překladem souhrnu třetího vydání průvodce regulací trhů s konopím pro jiné než lékařské účely, vydaného britskou nadací Transform Drug Policy Foundation, How to Regulate Cannabis: Practical Guide (Jak regulovat konopí: praktický průvodce).

Průvodce je určen především tvůrcům politik a zastáncům reforem v oblasti konopí, ale také široké veřejnosti, která je svědkem toho, jak se legální regulace konopí přesouvá z okraje pozornosti do hlavního politického proudu. Průvodce by měl přinést odpovědi na otázky, jak může regulace konopí fungovat v praxi a jak se mohou národní politiky poučit z dosavadního vývoje v oblasti legalizace konopí ve světě.

Autor tohoto čísla: Transform Drug Policy Foundation

Editor tohoto čísla: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D

Doporučená citace /

Transform Drug Policy Foundation (2022). Jak regulovat konopí: praktický průvodce. Zaostřeno 8 (2), 1–8.