01/23 Realizace politiky v oblasti závislostí v oblasti závislostí v krajích v roce 2022

Zaostřeno 1/2023 přináší souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v koordinaci politiky v oblasti závislostí, financování v oblasti závislostí a dostupnosti adiktologických služeb.

Krajské výroční zprávy o realizaci politiky v oblasti závislostí za r. 2022 byly v době zpracování tohoto čísla periodika Zaostřeno dostupné ze 13 krajů. Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Moravskoslezského kraje za r. 2022  není k dispozici - poslední dostupné údaje z tohoto kraje jsou za rok 2017.

Autoři tohoto čísla: Mgr. Tereza Černíková, Mgr. Ladislav Dékány, Mgr. Daniel Frič, Mgr. Kateřina Horáčková

Editor tohoto čísla: Mgr. Tereza Černíková

Doporučená citace /

Černíková, T., Dékány, L., Frič, D. & Horáčková, K. (2023). Zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2022. Zaostřeno 9 (1), 1-16.

Redakční poznámka:

V r. 2023 došlo ke změně periodicity Zaostřeno. Časopis nyní vychází nejméně dvakrát ročně.