Monografie

Podstránky

Přebírání kontroly: cesty k protidrogové politice, které fungují

Překlad publikace "Taking control: Pathways do Drug Policies that Work". Global Commission on Drug Policy. ISBN 978-80-7440-175-6.

Čtěte více

Modely závislosti

Překlad publikace "Models of Addiction". West, R. ISBN 978-80-7440-157-2.

Čtěte více

Prevence problémového hráčství: Komplexní přehled důkazů a zjištěné dobré praxe

Překlad prvního vydání zprávy „Prevention of Problem Gambling: A Comprehensive Review of the Evidence“ (Kanada). Williams, R. J., West, B. L., Simpson, R. I. ISBN 978-80-7440-096-4.

Čtěte více

Přehled problémového hráčství v Evropě

Překlad prvního vydání knihy "Problem Gambling in Europe: An Overview" (Spojené království). Griffiths, M. ISBN 978-80-7440-085-8

Čtěte více

Koncepční rámec škodlivého hráčství

Překlad prvního vydání zprávy „Prevention of Problem Gambling: A Comprehensive Review of the Evidence“ (Kanada). The Ontario Problem Gambling Research Centre. ISBN 978-80-7440-084-1

Čtěte více

Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí

Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí - Změny v užívání návykových látek, kriminálním chování a v dalších oblastech jeden rok po ukončení léčby. Šefránek, M. ISBN 978-80-7440-103-9.
Čtěte více

Mezinárodní standardy prevence užívání drog

Překlad publikace "International Standards on Drug Use Prevention" (UNDOC). ISBN 978-7440-097-1.
Čtěte více

NTORS Po pěti letech

Překlad publikace "TORS Po pěti letech" (Spojené království). Gossop, M., Marsden, J., Stewart, J.ISBN 978-80-7440-004-9

Čtěte více

Tichá revoluce: Praktické uplatňování politiky dekriminalizace drog v různých zemích světa

Překlad publikace „A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Policies in Practice Across the Globe“. Rosmarin, A., Eastwood, N. ISBN 978-80-7440-083-4
Čtěte více

Válka proti drogám a její negativní dopady na veřejné zdraví

Překlad publikace "The Negative Impact of the War on Drugs on Public Health: The Hidden Hepatitis C Epidemic". Globální komise pro protidrogovou politiku. ISBN 978-7440-082-7.
Čtěte více

Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám

Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám, Situace v ČR: analýza informačních zdrojů. Nepustil, P., Pančocha, K., Frišaufová, M., Kalivodová, R., Bártová, A. ISBN 978-80-7440-072-8.
Čtěte více

Zneužívání psychoaktivních léků v ČR

Zneužívání psychoaktivních léků v České republice - Identifikace a analýza zdrojů dat. Nechanská, B., Mravčík, V., Popov, P. ISBN 978-80-7440-073-5.
Čtěte více

Hledání rovnováhy - Koncepce protidrogové politiky v České republice

Překlad publikace „A Balancing Act – Policymaking on Illicit Drugs in the Czech Republic“  Csete, J. ISBN 978-80-7440-066-7.
Čtěte více

Internetové terapeutické intervence pro uživatele drog

Internetové terapeutické intervence pro uživatele drog - Příklady dobré praxe a využití v členských státech EU. ISBN 978-80-7440-065-0.
Čtěte více

Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959

Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959. Nechanská, B., Mravčík, V., Šťastná, L., Brožová, J., Praha: Úřad vlády České republiky a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2011. ISBN 978-80-7440-048-3. 243 stran.
Čtěte více

Přehled účinnosti intervencí protidrogové léčby v Evropě

Schulte, B., Thane, K., Rehm, J., Uchtenhagen, A., Stöver, H., Degkwitz, P., Reimer, J., Haasen, Ch., Přehled účinnosti intervencí protidrogové léčby v Evropě. ISBN 978-80-7440-042-1.
Čtěte více

Léčba problémů spojených se zneužíváním drog: důkazy o účinnosti

Léčba problémů spojených se zneužíváním drog: důkazy o účinnosti. Gossop, M. ISBN 978-80-87041-81-9.
Čtěte více

Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí

Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí - Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo. Uhl, Alfred. ISBN 978-80-87041-39-0.
Čtěte více

Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací

Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací. Nejnovější výzkumné poznatky. McGrath, Y., Sumnall, H., McVeigh, J., Bellis, M. ISBN 978-80-87041-16-1.
Čtěte více

Buprenorfin - rozbor kritických otázek

Buprenorfin - rozbor kritických otázek. Verster, A., Bunning, E. Praha: 2007. ISBN 978-80-87041-11-6.
Čtěte více

Výměna jehel ve věznicích: Poznatky z komplexního přehledu mezinárodních údajů a zkušeností

Lines, R., Jürgens, R., Betteridge, G., Stöver, H., Laticevschi, D., Nelles, J. Výměna jehel ve věznicích: Poznatky z komplexního přehledu mezinárodních údajů a zkušeností. ISBN 80-86734-79-X.
Čtěte více

Poziční dokument o drogách, věznicích a harm reduction

Poziční dokument o drogách, věznicích a harm reduction - publikace je překladem dokumentu, vydaného Světovou zdravotnickou organizací (WHO). ISBN 80-86734-76-5.
Čtěte více

Účinnost programů výměny sterilních jehel a stříkaček...

Účinnost programů výměny sterilních jehel a stříkaček při snižování rizika nákazy HIV/AIDS mezi injekčními uživateli drog - publikace je překladem dokumentu, vydaného Světovou zdravotnickou organizací (WHO). ISBN 80-86734-74-9.
Čtěte více

Drogy a drogová závislost (Hartnoll)

Drogy a drogová závislost: Vzájemné propojení výzkumu, politiky a praxe - dosud získané zkušenosti a rýsující se výzvy. Hartnoll, R. ISBN 80-86734-45-5.
Čtěte více

Užívání drog v EU - legislativní přístupy

Užívání drog v EU - legislativní přístupy. ISBN 80-86734-50-1.
Čtěte více

Nové syntetické drogy - charakteristika a hlavní rizika

Nové syntetické drogy - charakteristika a hlavní rizika. Páleníček, T., Kubů, P., Mravčík, V. ISBN 80-86734-26-9.
Čtěte více

Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích ČR v r. 2002

Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2002: situační analýza v širším demografickém a socioekonomickém kontextu. Lejčková, P., Mravčík, V., Radimecký, J. ISBN 80-86734-14-5.
Čtěte více

Vězeňství a nelegální drogy

Sborník textů z oblasti užívání nelegálních návykových látek ve věznicích, Miovský, M., Spirig, H., Havlíčková, M. (eds.). ISBN 80-86734-03-X.
Čtěte více

Drogy a drogové závislosti (Kalina a kol.)

Drogy a drogové závislosti, K. Kalina a kol.; celkem 93 kapitol této rozsáhlé studijní monografie je rozděleno do dvou dílů. ISBN 80-86734-05-6.
Čtěte více

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage