Přehled problémového hráčství v Evropě

Český překlad prvního vydání knihy dr. Marka Griffithse "Problem Gambling in Europe: An Overview", publikované Nottingham Trent University v roce 2009. Přeložil Mgr. Jiří Bareš.
Publikace obsahuje informace týkající se 31 zemí Evropy. Česká republika je v přehledu zařazena do skupiny zemí, ve kterých neexistují téměř žádné empirické znalosti hráčství a/nebo problémového hráčství. Napříč zeměmi je za nejvíce problematické hraní označeno hraní na výherních hracích přístrojích; z skupiny těchto hráčů pochází nejvíce problémových hráčů. Nejoblíbenější mezi dospělými jsou loterie.
Griffith, M. Přehled problémového hráčství v Evropě, Úřad vlády České republiky, 2013.
ISBN 978-80-7440-085-8