Modely závislosti

Český překlad je publikován se svolením vydavatele, Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Původní dokument Models of Addiction je zveřejněný na stránkách EMCDDA.

Publikace podává přehled teorií a modelů vzniku závislosti včetně možných přístupů v práci se závislými, které z nich vyplývají. Autor předkládá také svůj vlastní komplexní bio-psycho-sociální model závislosti, kdy (návykové) chování jednotlivce je výslednicí faktorů z oblastí schopností, možností a motivace. Je vhodná pro klinické a další pracovníky pracující s uživateli návykových látek a přináší rovněž řadu podnětů pro oblast výzkumu v adiktologii. 

 

Autor: Robert West

Editoři českého vydání: Mravčík, V., Grohmannová, K.

ISBN 978-80-7440-157-2