Modely závislosti

Modely závislosti; West, R.; ISBN 978-80-7440-157-2

Český překlad tohoto dokumentu je publikován se svolením EMCDDA a je plnou zodpovědností překladatele. Původní dokument Models of Addiction viz http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/ models-addiction

Editoři českého vydání: Mravčík, V., Grohmannová, K.

Publikace podává přehled teorií a modelů vzniku závislosti včetně možných přístupů v práci se závislými, které z nich vyplývají. Autor předkládá také svůj vlastní komplexní bio-psycho-sociální model závislosti, kdy (návykové) chování jednotlivce je výslednicí faktorů z oblastí schopností, možností a motivace.

Publikace je vhodná pro klinické a další pracovníky pracující s uživateli návykových látek a přináší rovněž řadu podnětů pro oblast výzkumu v adiktologii.