Modely závislosti

Modely závislosti; West, R.; ISBN 978-80-7440-157-2

Český překlad tohoto dokumentu je publikován se svolením EMCDDA a je plnou zodpovědností překladatele. Původní dokument Models of Addiction viz http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/ models-addiction

Editoři českého vydání: Mravčík, V., Grohmannová, K.

Publikace podává přehled teorií a modelů vzniku závislosti včetně možných přístupů v práci se závislými, které z nich vyplývají. Autor předkládá také svůj vlastní komplexní bio-psycho-sociální model závislosti, kdy (návykové) chování jednotlivce je výslednicí faktorů z oblastí schopností, možností a motivace.

Publikace je vhodná pro klinické a další pracovníky pracující s uživateli návykových látek a přináší rovněž řadu podnětů pro oblast výzkumu v adiktologii. 

 

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist