Prevence problémového hráčství: Komplexní přehled důkazů a zjištěné dobré praxe

Publikace je překladem prvního vydání zprávy „Prevention of Problem Gambling: A Comprehensive Review of the Evidence“, která byla v angličtině vypracovaná pro Středisko provincie Ontario pro výzkum problémového hráčství a ministerstvo zdravotnictví a dlouhodobé péče provincie Ontario v roce 2012.
V publikaci se uvádí: Strategiím prevence problémového hráčství se v posledních letech věnovala značná pozornost i úsilí. Rozvoj, realizace a hodnocení většiny těchto iniciativ však probíhaly živelně a nepříliš koordinovaně. Spíše než na základě prokázané vědecké účinnosti byla většina z nich zavedena, protože „se zdály jako dobrý nápad“ a/nebo se používaly jinde. Primárním smyslem zprávy s názvem „Prevence problémového hráčství: Komplexní přehled důkazů a zjištěné dobré praxe“ je napomoci změnit tento stav věcí.
Publikace obsahuje přehledné shrnutí účinnosti vzdělávacích a politických iniciativ a 12 doporučení dobré praxe pro prevenci problémového hráčství.

Williams, R. J., West, B. L., Simpson, R. I. Prevence problémového hráčství: Komplexní přehled důkazů a zjištěné dobré praxe.
ISBN 978-80-7440-096-4

Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz