Hledání rovnováhy - Koncepce protidrogové politiky v České republice

Publikace "Hledání rovnováhy - Koncepce protidrogové politiky v České republice" je třetí publikací, kterou vydaly Open Society Foundations v rámci ediční řady programu Globální světová politika. Tato řada se snaží mapovat pozitivní příklady reforem protidrogové politiky v různých zemích světa. Vydavatel původního vydání věří, že vývoj české protidrogové politiky může posloužit jako příklad úspěšného přechodu z represivně orientované protidrogové politiky k přístupu založenému na vědecky ověřených faktech.
V publikaci Hledání rovnováhy je výmluvně nastíněno, jaké podmínky musí být splněny, aby se v tak kontroverzní a často nesprávně chápané oblasti, kterou kontrola drog představuje, podařilo prosadit uplatňování vědeckých přístupů.
Publikace je překladem publikace původně vydané organizací Open Society Foundations v r. 2012. ISBN původního vydání: 978-1-936133-65-9. V jazyce českém první vydání.
Autorka: Joanne Csete
Vydal Úřad vlády České republiky
ISBN 978-80-7440-066-7