Hledání rovnováhy - Koncepce protidrogové politiky v ČR

Publikace "Hledání rovnováhy - Koncepce protidrogové politiky v České republice" je třetí publikací, kterou vydaly Open Society Foundations v rámci ediční řady programu Globální světová politika. Tato řada se snaží mapovat pozitivní příklady reforem protidrogové politiky v různých zemích světa. Vydavatel původního vydání věří, že vývoj české protidrogové politiky může posloužit jako příklad úspěšného přechodu z represivně orientované protidrogové politiky k přístupu založenému na vědecky ověřených faktech.
V publikaci Hledání rovnováhy je výmluvně nastíněno, jaké podmínky musí být splněny, aby se v tak kontroverzní a často nesprávně chápané oblasti, kterou kontrola drog představuje, podařilo prosadit uplatňování vědeckých přístupů.
Publikace vydaná v r. 2012 je překladem publikace původně vydané Open Society Foundations rovněž v r. 2012. ISBN původního vydání: 978-1-936133-65-9. V jazyce českém první vydání, 58 stran. 

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.).

 

TOPlist