Hledání rovnováhy - Koncepce protidrogové politiky v ČR

Publikace "Hledání rovnováhy - Koncepce protidrogové politiky v České republice" je třetí publikací, kterou vydaly Open Society Foundations v rámci ediční řady programu Globální světová politika. Tato řada se snaží mapovat pozitivní příklady reforem protidrogové politiky v různých zemích světa. Vydavatel původního vydání věří, že vývoj české protidrogové politiky může posloužit jako příklad úspěšného přechodu z represivně orientované protidrogové politiky k přístupu založenému na vědecky ověřených faktech.
V publikaci Hledání rovnováhy je výmluvně nastíněno, jaké podmínky musí být splněny, aby se v tak kontroverzní a často nesprávně chápané oblasti, kterou kontrola drog představuje, podařilo prosadit uplatňování vědeckých přístupů.
Publikace vydaná v r. 2012 je překladem publikace původně vydané Open Society Foundations rovněž v r. 2012. ISBN původního vydání: 978-1-936133-65-9. V jazyce českém první vydání, 58 stran. 

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist