Drogy a drogové závislosti (Kalina a kol.)

Drogy a drogové závislosti, K. Kalina a kol.; ISBN 80-86734-05-6. Rozsáhlá studijní monografie, která vychází z bio-psycho-sociálního modelu zneužívání návykových látek a shrnuje v širokém multidisciplinárním záběru poznatky z oblasti drog a drogových závislostí. Redakční uzávěrka: 15.10.2002. Tiskem vyšlo v r. 2003. 640 str.
V 93 kapitolách rozdělených do dvou dílů přinesla kniha Drogy a drogové závislosti ucelený přehled o této problematice z hlediska protidrogové politiky, epidemiologie, legislativy, diagnostiky, metod poradenství, léčby a doléčování. Uvádí charakteristiky "dobré praxe" nejrůznějších zařízení a programů primární, sekundární a terciární prevence. Zahrnuje i popis jednotlivých skupin legálních i nelegálních návykových látek a jejich účinků a zabývá se psychickými i somatickými komplikacemi jejich zneužívání. Na publikaci se podílelo 43 autérů; jejich jména jsou uvedena u jednotllivých kapitol.

Kapitoly obsažené v prvém dílu:

  • Návykové látky: Problémy a přístupy
  • Bio-psycho-sociální model
  • Rozdělení a účinky návykových látek
  • Základy diagnostiky a zhodnocení klienta, psychologické a somatické komplikace
  • Včasné a krizové intervence, poradenství, zvládání somatických komplikací

Kapitoly obsažené ve druhém dílu:

  • Léčba a rehabilitace
  • Systém péče - obecné otázky
  • Systém péče - jednotlivé složky
  • Práce se specifickou klientelou
  • Primární prevence

Studijní monografii Drogy a drogové závislosti - mezioborový přístup připravilo k vydání Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti jako svoji první knižní publikaci v r. 2003. Kniha byla veřejnosti slavnostně představena v Hrzánském paláci v Praze. 

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage