NTORS Po pěti letech

NTORS Po pěti letech je britská národní výzkumná studie výsledků léčby. Studie zkoumala změny v užívání návykových látek, zdravotním stavu a kriminálním chování během pětiletého období po nástupu léčby.

Tato výzkumná zpráva byla původně vydána v Londýně v r. 2001 pod ISBN 0 9522086 5 2. Se souhlasem držitele copyrightu byla publikace přeložena do češtiny - pro studijní a vědecké účely. 

V češtině byla publikace původně zveřejněna na stránkách drogy-info.cz v řadě e-Publikace, vydávané Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. Tato publikační řada obsahovala převážně studentské práce, a několik vědeckých prací. V nové podobě stránek drogy-info.cz již tato ediční řada na webu není. NTORS Po pěti letech je jednou ze dvou publikací řady e-Publikace, které byly vydány s ISBN.  V r. 2020 proto bylo rozhodnuto, že publikace bude znovu zpřístupněna.

 

Autoři: Gossop, M., Marsden, J., Stewart, J.

Vydal Úřad vlády České republiky, 2009

ISBN 978-80-7440-004-9 (on-line)