NTORS Po pěti letech (2009)

NTORS Po pěti letech; britská národní výzkumná studie výsledků léčby zkoumala změny v užívání návykových látek, zdravotním stavu a kriminálním chování během pětiletého období po nástupu léčby.

Autoři: Gossop, M., Marsden, J., Stewart, J.

Tato výzkumná zpráva byla původně vydána v Londýně v r. 2001 pod ISBN 0 9522086 5 2 a se souhlasem ddržitele copyrightu přeložena do češtiny pro studijní a vědecké účely. Vydání v češtině má ISBN 978-80-7440-004-9.

V češtině byla publikace původně zveřejněna na stránkách drogy-info.cz v řadě e-Publikace, vydávané Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. Tato publikační řada obsahovala převážně studentské práce, a několik vědeckých prací; v nové podobě stránek drogy-info.cz již tato ediční řada není. NTORS Po pěti letech je jednou ze dvou publikací řady e-Publikace, které měly ISBN;  v r. 2020 bylo rozhodnuto, že publikace bude znovu zpřístupněna.

 

 


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist