NTORS Po pěti letech (2009)

NTORS Po pěti letech; britská národní výzkumná studie výsledků léčby zkoumala změny v užívání návykových látek, zdravotním stavu a kriminálním chování během pětiletého období po nástupu léčby.

Autoři: Gossop, M., Marsden, J., Stewart, J.

Tato výzkumná zpráva byla původně vydána v Londýně v r. 2001 pod ISBN 0 9522086 5 2 a se souhlasem ddržitele copyrightu přeložena do češtiny pro studijní a vědecké účely. Vydání v češtině má ISBN 978-80-7440-004-9.

V češtině byla publikace původně zveřejněna na stránkách drogy-info.cz v řadě e-Publikace, vydávané Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. Tato publikační řada obsahovala převážně studentské práce, a několik vědeckých prací; v nové podobě stránek drogy-info.cz již tato ediční řada není. NTORS Po pěti letech je jednou ze dvou publikací řady e-Publikace, které měly ISBN;  v r. 2020 bylo rozhodnuto, že publikace bude znovu zpřístupněna.

 

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist