Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959

Společná publikace autorského kolektivu z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (Úřad vlády České republiky) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR zmapovala vývoj zdravotnické péče o uživatele alkoholu a jiných návykových látek v České republice za období padesáti let.
Díky zpracování a analýze velkého množství informací nabídla ucelený pohled na vývoj situace v této oblasti zdravotnické statistiky. Je možno sledovat její kvantitativní a kvalitativní změny a nahlédnout tak na vývoj trendů provázejících užívání alkoholu a jiných drog např. co do druhu psychiatrické péče, změn v počtu osob závislých na jednotlivých typech návykových látek, zastoupení věkových skupin a pohlaví, to vše v kontextu historických změn v klasifikaci nemocí a společenskopolitického vývoje. Publikace rovněž seznamuje čtenáře s evidencí substituční léčby v ČR.
Autoři publikace pomáhají čtenáři získat informovaný a racionální pohled na vývoj v dané oblasti. Tato historická inventura poskytuje základ pro další analýzu dat o péči o uživatele alkoholu a jiných návykových látek ve zdravotnické statistice v budoucnu. 

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist