Přehled účinnosti intervencí protidrogové léčby v Evropě

Publikace Přehled účinnosti intervencí protidrogové léčby v Evropě (v originále Review of the efficacy of drug treatment interventions in Europe) je překladem čtvrté části publikace Kvalita léčebných služeb v Evropě - stav drogové léčby a výměna dobré praxe (v originále Quality of treatment services in Europe - drug treatment situation and exchange of good practice), což je zpráva o výsledcích studie prováděné v rámci projektu Evropské komise č. SANCO/2006/C4/02.
Autoři zkoumají efektivitu intervencí v oblasti farmakologické léčby i psychosociálních intervencí v léčbě drogové závislosti, a také nákladovou efektivitu různých typů protidrogové léčby. Ze závěrů vybíráme:
  • "Většina typů intervencí protidrogové léčby vykazuje v ekonomických analýzách nákladů a přínosů vyšší peněžní přínosy než náklady, především díky snížení kriminality.
  • Protidrogová léčba, a zvláště pak udržovací léčba závislosti na opioidech, se nejen jeví jako efektivní, ale je také ekonomicky smysluplná: udržovací léčba uživatelů závislých na opioidech ve flexibilních dávkách metadonu nebo buprenorfinu je nákladově efektivnější než žádná protidrogová léčba.
  • Je však třeba více studií a dat, zvláště dat zohledňujících evropský kontext a dat týkajících se jiných možností léčby než udržovací (substituční) léčby."

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist