Buprenorfin - rozbor kritických otázek

Cílem publikace bylo zabývat se kritickými připomínkami k buprenorfinu, jeho zavádění, účinnosti, bezpečnosti a zejména nákladům. Brožura může být chápána jako kombinace krátkého přehledu vědeckých důkazů a zkušeností z klinické praxe o substituční léčbě buprenorfinem. Byly shromážděny převládající názory a pohledy na buprenorfin a prostřednictvím průzkumu, kterého se zúčastnila řada odborníků z této oblasti.
Editorem českého vydání byl MUDr. Viktor Mravčík. V češtině vydání prvé, 52 stran. Překlad byl pořízen z anglické verze, vydané původně pod názvem Buprenorphine - critical questions examined, vydané organizací EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY BV., Nizozemsko.

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.