Buprenorfin - rozbor kritických otázek

Cílem publikace bylo zabývat se kritickými připomínkami k buprenorfinu, jeho zavádění, účinnosti, bezpečnosti a zejména nákladům. Brožura může být chápána jako kombinace krátkého přehledu vědeckých důkazů a zkušeností z klinické praxe o substituční léčbě buprenorfinem. Byly shromážděny převládající názory a pohledy na buprenorfin a prostřednictvím průzkumu, kterého se zúčastnila řada odborníků z této oblasti.
Editorem českého vydání byl MUDr. Viktor Mravčík. V češtině vydání prvé, 52 stran. Překlad byl pořízen z anglické verze, vydané původně pod názvem Buprenorphine - critical questions examined, vydané organizací EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY BV., Nizozemsko.

Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz