Buprenorfin - rozbor kritických otázek

Cílem publikace bylo zabývat se kritickými připomínkami k buprenorfinu, jeho zavádění, účinnosti, bezpečnosti a zejména nákladům. Brožura může být chápána jako kombinace krátkého přehledu vědeckých důkazů a zkušeností z klinické praxe o substituční léčbě buprenorfinem. Byly shromážděny převládající názory a pohledy na buprenorfin a prostřednictvím průzkumu, kterého se zúčastnila řada odborníků z této oblasti.
Editorem českého vydání byl MUDr. Viktor Mravčík. V češtině vydání prvé, 52 stran. Překlad byl pořízen z anglické verze, vydané původně pod názvem Buprenorphine - critical questions examined, vydané organizací EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY BV., Nizozemsko.

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage