Válka proti drogám a její negativní dopady na veřejné zdraví

Publikace vydaná v r. 2013 je překladem publikace "The Negative Impact of the War on Drugs on Public Health: The Hidden Hepatitis C Epidemic", publikované Globální komisí pro protidrogovou politiku v r. 2013. Překlad: Mgr. Jiří Bareš. 
Publikace se zabývá otázkou přístupů k drogové politice z perspektivy ochrany veřejného zdraví. Zaměřuje se především na situaci ve výskytu hepatitidy typu C a na otázku vlivu represivních opatření na její šíření.
Hepatitida (žloutenka) typu C je velmi rozšířené chronické virové onemocnění, které působí výrazné veřejnozdravotní, ekonomické a sociální problémy, a to zejména v nízko- a středně příjmových zemích. Je to vysoce infekční onemocnění, které se snadno přenáší přímým kontaktem s nakaženou krví. Nepoměrně více tak postihuje injekční uživatele drog. V některých zemích, kde se uplatňuje silně represivní protidrogová politika, žije s hepatitidou typu C většina populace uživatelů drog - např. v některých částech Ruské federace přesahuje jejich podíl 90 %.
Účelem Globální komise pro protidrogovou politiku je podněcovat fundovanou vědecky podloženou celosvětovou diskuzi o humánních a efektivních způsobech minimalizace újmy, kterou jednotlivcům a společnosti způsobuje problém užívání drog.

I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

"Nové syntetické drogy" (syntetické kanabinoidy a katinony) - 2 úmrtí a řada nefatálních intoxikací:  Tisková informace a vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a národní protidrogové koordinátorky z 12. 9. 2018 (Presscentrum). Aktualizované informace najdete v Novinkách NMS a na facebookové stránce drogyinfo.

TOPlist