Přebírání kontroly: cesty k protidrogové politice, které fungují

Přebírání kontroly: cesty k protidrogové politice, které fungují; Global Commission on Drug Policy; ISBN 978-80-7440-175-6.

Český překlad tohoto dokumentu je publikován se svolením Global Commission on Drug Policy. Původní dokument Taking control: Pathways to Drug Policies that Work viz http://www.gcdpsummary2014.com/

Autor: Global Commission on Drug Policy
Editor: Mgr. Lucie Grolmusová
Překlad z angličtiny: Vít Chábera, Ondřej Prokop
Jazyková korektura: PhDr. Alena Palčová

Publikace přináší pohled na protidrogovou politiku, který má být racionální a funkční, poukazuje na vývoj přístupů a jejich důsledky. Předkládá možný scénář a 7 doporučení, která by měla vést k funkční protidrogové politice.

Doporučení jsou rozpracována na 50 stránkách textu; v úvodu jsou shrnuta pod principy:

  • Abychom dostali zdraví a bezpečí veřejnosti na první místo, je třeba zásadně přeorientovat politické priority a zdroje ze sankčního vymáhání práva, které selhalo, k vyzkoušeným typům zdravotní a sociální intervence.
  • Umožnit přístup k určitým zásadním typům léků, konkrétně k lékům na bolest opiátového typu.
  • Zastavit kriminalizaci osob za užívání a přechovávání drog a přestat soudně nařizovat léčbu těm, jejichž jediným prohřeškem je užívání nebo přechovávání.
  • Pro nenásilné jedince účastnící se nelegálních obchodů s drogami (např. farmáře, kurýry a ostatní zapojené do produkce, transportu a prodeje nelegálních drog) využít alternativy k věznění.
  • Doporučujeme zaměřit se na snižování síly a vlivu kriminálních organizací, stejně jako snižování množství násilí a atmosféry nebezpečí, která vyplývá z boje těchto organizací jak proti sobě navzájem, tak i proti státu.
  • Umožněme a podporujme různorodé experimenty v legální regulaci trhu u současně nelegálních drog, počínaje marihuanou,listy koky a některými novými psychoaktivními substancemi(a nejen u těchto látek).
  • Využijme příležitost, kterou poskytuje nadcházející UNGASS 2016 k reformě globální protidrogové politiky.

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist